📝 لیست / Menu ⬇️

اسنوبرد پیست توچال Snowbord

240,000 تومان

*
*
*
*
*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
یکشنبه۲۴تیر
دوشنبه۲۵تیر
سه شنبه۲۶تیر
چهارشنبه۲۷تیر
تعداد روزهای اجاره
1 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
2 480,000 تومان 480,000 تومان 480,000 تومان 480,000 تومان
3 720,000 تومان 720,000 تومان 720,000 تومان 720,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل

توضیحات

توجه : ⛔️ امكان رزرو از يك هفته قبل تا حداكثر روز قبل از مراجعه, هرروز تا ساعت ۱۲ شب  امكان پذير است.درصورت عدم رزرو در ساعت مشخص شده مي توانيد در روز مورد نظر به صورت حضوري لوازم اجاره كنيد. امكان اتمام لوازم بسته به درخواست مراجعين است.⛔️ .
مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ریال بابت تعرفه اجاره و۲۰۰٫۰۰۰ریال بابت سرویس رزرو می باشد.