📝 لیست / Menu ⬇️

کاپشن Jacket

120,000 تومان

*
*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
پنج شنبه۳۱خرداد
جمعه۰۱تیر
شنبه۰۲تیر
یکشنبه۰۳تیر
تعداد روزهای اجاره
1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
2 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
3 360,000 تومان 360,000 تومان 360,000 تومان 360,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل