اجاره لوازم Online Rental

سبد خرید شما خالی است.

چوبدست Ski poles

50,000 تومان

*
*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
یکشنبه۱۴خرداد
دوشنبه۱۵خرداد
سه شنبه۱۶خرداد
چهارشنبه۱۷خرداد
تعداد روزهای اجاره
1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
2 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
3 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل

توضیحات

توجه : ⛔️ امكان رزرو از يك هفته قبل تا حداكثر روز قبل از مراجعه, هرروز تا ساعت ۱۲ شب  امكان پذير است.درصورت عدم رزرو در ساعت مشخص شده مي توانيد در روز مورد نظر به صورت حضوري لوازم اجاره كنيد. امكان اتمام لوازم بسته به درخواست مراجعين است.⛔️ .