اجاره لوازم Online Rental

سبد خرید شما خالی است.

چوبدست Ski poles دیزین

100,000 تومان

*
*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
پنج شنبه۲۰بهمن
جمعه۲۱بهمن
شنبه۲۲بهمن
یکشنبه۲۳بهمن
تعداد روزهای اجاره
1 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
2 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
3 300,000 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل

توضیحات

توجه : ⛔️ امكان رزرو از يك هفته قبل تا حداكثر روز قبل از مراجعه, هرروز تا ساعت ۱۲شب امكان پذير است.درصورت عدم رزرو در ساعت مشخص شده مي توانيد در روز مورد نظر به صورت حضوري لوازم اجاره كنيد. امكان اتمام لوازم بسته به درخواست مراجعين است.⛔️ .
Reservation are possible  every day