اجاره لوازم Online Rental

سبد خرید شما خالی است.

چوبدست Ski poles دربندسر

100,000 تومان

*
*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
یکشنبه۱۴خرداد
دوشنبه۱۵خرداد
سه شنبه۱۶خرداد
چهارشنبه۱۷خرداد
تعداد روزهای اجاره
1 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
2 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
3 300,000 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل

توضیحات

توجه : ⛔️ امكان رزرو از يك هفته قبل تا حداكثر روز قبل از مراجعه, هرروز تا ۱۲ شب ر امكان پذير است.درصورت عدم رزرو در ساعت مشخص شده مي توانيد در روز مورد نظر به صورت حضوري لوازم اجاره كنيد. امكان اتمام لوازم بسته به درخواست مراجعين است.⛔️ .
Reservation are possible  every day