📝 لیست / Menu ⬇️

سبد خرید شما خالی است.

عینک اسکی Goggle

70,000 تومان

*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
جمعه۰۴خرداد
شنبه۰۵خرداد
یکشنبه۰۶خرداد
دوشنبه۰۷خرداد
تعداد روزهای اجاره
1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
2 140,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان
3 210,000 تومان 210,000 تومان 210,000 تومان 210,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل