📝 لیست / Menu ⬇️

سبد خرید شما خالی است.

عینک اسکی Goggle

35,000 تومان

*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
یکشنبه۱۹آذر
دوشنبه۲۰آذر
سه شنبه۲۱آذر
چهارشنبه۲۲آذر
تعداد روزهای اجاره
1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
2 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
3 105,000 تومان 105,000 تومان 105,000 تومان 105,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل