اجاره لوازم Online Rental

سبد خرید شما خالی است.

عینک اسکی Goggle

50,000 تومان

*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
پنج شنبه۲۰بهمن
جمعه۲۱بهمن
شنبه۲۲بهمن
یکشنبه۲۳بهمن
تعداد روزهای اجاره
1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
2 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
3 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل