محصولات Products

سبد خرید شما خالی است.

شلوار Pants

60,000 تومان

*
*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
چهارشنبه۱۲مهر
پنج شنبه۱۳مهر
جمعه۱۴مهر
شنبه۱۵مهر
تعداد روزهای اجاره
1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
2 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
3 180,000 تومان 180,000 تومان 180,000 تومان 180,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل