📝 لیست / Menu ⬇️

سبد خرید شما خالی است.

بوت Snowboard Boots دربندسر کیفیت خوب

330,000 تومان

*
*

تاریخ اجاره:

⚠️ لطفاً در انتخاب تاریخ رزرو دقت فرمایید، درصورت انتخاب تاریخ اشتباه هزینه رزرو به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود و رزرو فقط برای همان روز قابل استفاده می باشد.

 
یکشنبه۱۹آذر
دوشنبه۲۰آذر
سه شنبه۲۱آذر
چهارشنبه۲۲آذر
تعداد روزهای اجاره
1 350,000 تومان 350,000 تومان 350,000 تومان 350,000 تومان
2 700,000 تومان 700,000 تومان 700,000 تومان 700,000 تومان
3 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان

تحویل

تعداد روزهای اجاره

جمع کل

توضیحات

توجه :لوازم اسنوبرد با کیفیتخوب است. امكان رزرو از يك هفته قبل تا حداكثر روز قبل از مراجعه, هرروز تا ساعت ۱۲شب امكان پذير است.درصورت عدم رزرو در ساعت مشخص شده مي توانيد در روز مورد نظر به صورت حضوري لوازم اجاره كنيد. امكان اتمام لوازم بسته به درخواست مراجعين است.
مبلغ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ریال بابت تعرفه اجاره و۲۰۰٫۰۰۰ریال بابت سرویس رزرو می باشد.
Reservation are possible  every day