📝 لیست / Menu ⬇️

رزرو اینترنتی برای روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

اسکی بازان عزیز بدلیل تکمیل ظرفیت رزرو،اجاره لوازم برای روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ماه بصورت حضوری می باشد .ابتدا مشتریان رزروی لوازم را تحویل میگیرند و پس از آن به مشتریان حضوری تا پایان موجودی لوازم ارائه میشود.

نظرات بسته شده است.